ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

รีวิว เอลนีโญ ลานีญา แตกต่างแบบตรงข้าม สภาพผันแปร

เอลนีโญ ลานีญา

เอลนีโญ ลานีญา นั้นถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันระหว่าง ความเสียหายหนัก และ ความเสียหายเบา ซึ่งสองอย่างนี้นั้นจะมีความตรงข้ามกันอย่างมาก เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะทำความรู้จัก เรียนรู้เกี่ยวกับสองสิ่งนี้ ซึ่งจะปรากฏจากการที่สภาพอากาศแปรปรวนในระดับที่ต่างกัน

ทำความรู้จัก เอลนีโญ ลานีญา ส่งผลกระทบ ก่อเกิดอุทกภัย

โดยผลกระทบต่างๆของ เอลนีโญ และ ลานีญา นั้นจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มาจากความสัมพันธ์ของกระแสลมกระแสน้ำ และ ชั้นบรรยากาศ เพราะด้วยเส้นศูนย์ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ก่อให้เกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวนอย่างฉับพลัน และ รวดเร็ว

ลักษณะพลังของ เอลนีโญ และลานีญา เป็นอย่างไร

ซึ่งอนุภาคพลังงานของ เอลนีโญ และลานีญา นั้นมีความแปรปรวนที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และมหาสมุทรทั่วโลก รวมไปถึง พายุฤดูร้อน เมื่อเกิดอุทกภัยเหล่านี้นั้นจะ ก่อให้เกิด ภัยแล้ง, ไฟป่า, น้ำท่วม โดยเป็นภัยที่ส่งผลกระทบต่อเหล่ามนุษย์ และ สัตว์บกสัตว์ทะเลต่างๆ [1]

เปรียบเทียบ ระหว่างเอลนีโญ ลานีญา เป็นอย่างไร

โดยถ้ายกตัวอย่าง ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง เอลนีโญ และ ลานีญา นั้นจะเด่นชัดในเรื่อง อุทกภัยทางน้ำ อย่างเช่นถ้าเป็น อุทกภัยทางน้ำของเอลนีโญ นั้นจะมี ปริมาณฝนที่น้อย จึงทำให้ก่อเกิดภัยแล้ง โดยบริเวณผิวน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกกลาง และ ตะวันออก นั้น จะอุ่นขึ้นผิดปกติ มีกำลังอ่อนกว่าปกติ

อุทกภัยทางน้ำลานีญา นั้นจะตรงข้ามกับเอลนีโญ ซึ่งจะมีฝนปริมาณมาก ทำให้เกิดน้ำท่วม โดยในมหาสมุทรแปซิฟิกกลาง และ ตะวันตก จะเย็นลงผิดปกติ มีกำลังลมแรงกว่าปกติ ทำให้น้ำทะเลอุ่นถูกพัดไปทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้น [2]

แนะนำสถิติ ของเอลนีโญ เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง

  • แม่น้ำปิง: ซึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย ตำบลบ้านท่างิ้ว ในปี 2556 มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านต่ำกว่าปกติในทุกๆปี ซึ่งมีปริมาณน้ำประมาณ 995 ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 จนถึงปี 2557
  • แม่น้ำวัง: การวัดปริมาณน้ำ ในจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง สะพานเสตุวารี มีปริมาณน้ำน้อยลงในปี 2556-2557
  • แม่น้ำยม: ในจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง สะพานบ้านน้ำโค้ง พบว่ามีปริมาณน้ำต่ำในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556-2557
  • แม่น้ำน่าน: ในจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง สะพานบ้านเกยไชย ในช่วงปี 2556 ได้มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าปกติ ซึ่งช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพียง 1,226 ลูกบาศก์เมตร
  • แม่น้ำเจ้าพระยา: โดยจากการวัดปริมาณน้ำไหลผ่านใน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง ช่วงปี2556 ปริมาณน้ำไหลผ่านค่อนข้างน้อย ซึ่งในปี 2553 เป็นปีที่เกิดจากภัยแล้งรุนแรง ต่อในช่วงกันยายน-เดือนตุลาคม ซึ่งมีน้ำไหลผ่านเพียง 1,087 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

แนะนำสถิติ ที่เกิดขึ้นจาก ลานีญา ในพื้นที่ต่างๆ

  • ในจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง แถวบ้านบางพุทราในปี 2554 โดยมีปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,965 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งน้อยกว่าในปี 2553 ที่มีปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ 3,033 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
  • ในจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง บ้านบางแก้ว ในปี2550 ซึ่งมีปริมาณน้ำสูงสุด 3,517 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่ามากกว่า 2551-2553 ในปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,059, 1,759 และ 2,429 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
  • จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล บ้านป้อม ในปี 2554 มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,494 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อย้อนกลับไปในปี 2552-2553 มีปริมาณน้ำสูงสุดถึง 1,230-1,236 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tiwrmdev

แนวทางการรับมือ เอลนีโญ ลานีญา ทำอย่างไรบ้าง

เอลนีโญ ลานีญา

โดยแนวทางการรับมือภัยจาก เอลนีโญ และลานีญา ซึ่งควรจะใช้น้ำอย่างประหยัด ในชีวิตประจำวัน ทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ หรือ การทำอาหารรวมไปถึงธุระส่วนตัวที่ใช้น้ำทั้งสิ้น พร้อมกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด [3]

สรุป เอลนีโญลานีญา สภาพอากาศแปรปรวน ก่อเกิดอุทกภัย

สรุป เอลนีโญ ลานีญา โดยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากความผันแปรของอุณหภูมิ พร้อมกับทำความรู้จักอุทกภัยชนิดนี้ เพราะด้วยลักษณะของอุทกภัยชนิดนี้นั้น จะมีความแตกต่างกันระหว่างเอลนีโญ และ ลานีญา รวมถึงแนะนำสถิติทั้ง 2 อุทกภัยชนิดนี้อีกด้วย

อ้างอิง

[1] pptvhd36. (April 19, 2024). เทียบความต่าง. Retrieved from pptvhd36

[2] thaipbs. (June 2, 2023). ไขคำตอบ เอลนีโญ-ลานีญา. Retrieved from thaipbs

[3] krungsri. (2024). 4 วิธีรับมือปรากฏการณ์. Retrieved from krungsri