ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

แนะนำ หน่วยลงทุน หลักสูตรที่นักลงทุนควรเข้าใจ

หน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน แหล่งความรู้ของนักลงทุน เปิดหลักสูตรการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกที่หลากหลาย เลือกลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ แนะนำทำความเข้าใจ ก่อนลงสนามจริง เพื่อผลตอบแทน ของการลงทุนอย่างยั่งยืน

อ่านให้เข้าใจ หน่วยลงทุน (Unit Trust) คืออะไร?

หน่วยลงทุน (Unit Trust) คือ สินค้าทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สำหรับระดมเงินที่ขายได้ จากผู้ถือหน่วยการลงทุน เข้าสู่กองทุนรวม พร้อมจัดสรรเงินกองทุน เพื่อนำไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือฝากเงินกับธนาคาร

โดยผู้ถือหน่วยการลงทุน จะมีสัดส่วนในเงินกองทุน มีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของกองทุนนั้น ๆ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทน จากมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นเงินปันผล กำไร หรือดอกเบี้ย และจะได้รับส่วนแบ่งคืน ตามสัดส่วนที่ถือครองอยู่ แต่ก็จะมีความเสี่ยง ตามมาด้วยเช่นกัน [1]

ประเภทของ หน่วยลงทุน

หน่วย ลงทุน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ตามลักษณะของการจัดสรร ดังต่อไปนี้

  • จัดแบ่งตามโครงสร้าง : พิจารณาจากโครงสร้างการลงทุน คือ กองทุนเปิด และ กองทุนปิด
  • จัดแบ่งตามวัตถุประสงค์ : เลือกให้เหมาะสม กับเป้าหมายการลงทุน คือ ลงทุนตราสารหุ้น ลงทุนตราสารหนี้ และ ลงทุนประสมดุล (ลงทุนกับตราสารหุ้น ร่วมกับตราสารหนี้)
  • จัดแบ่งด้วยวิธีการอื่น : แบ่งตามสัดส่วนการลงทุน (ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทุกประเภท, ลงทุนในตราสารเงินโดยเฉพาะ) และ แบ่งตามลักษณะเฉพาะ (ลงทุนมีประกัน, ลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ, ลงทุนในต่างประเทศ)

ที่มา: ประเภทหน่วยลงทุน [2]

หน่วยลงทุน มีอะไรบ้าง

หน่วยลงทุน

สำหรับหน่วยการลงทุนในกองทุน ที่ถูกแบ่งตามการจัดสรร จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ : ระดับความเสี่ยงต่ำ ตามข้อกำหนดชำระเงินคืน หรือสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันลงทุนทำสัญญา และต้องมีอายุเฉลี่ย ของตราสารหนี้ในพอร์ต ไม่เกิน 3 เดือน
  • กองทุนรวมตลาดเงิน : ระดับความเสี่ยงปานกลาง – ค่อนข้างต่ำ ตามนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วน ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV
  • กองทุนรวมผสม : ระดับความเสี่ยงปานกลาง – ค่อนข้างสูง ตามนโยบายตราสารทุน กับตราสารหนี้
  • กองทุนรวมตราสารทุน : ระดับความเสี่ยงสูง ตามนโยบายตราสารทุนเป็นหลัก เฉลี่ยในรอบปี มีบัญชีไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
  • กองทุนในทรัพย์สินทางเลือก : ระดับความเสี่ยงสูงมาก ตามนโยบาย การลงทุนทางเลือก

ที่มา: รู้จักหน่วยลงทุน [3]

หน่วยลงทุน ข้อควรรู้สำหรับนักลงทุน

นักลงทุนหลายคน อาจพบกับความท้าทาย หากต้องเลือกตัดสินใจกับการลงทุน เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะสับสน ควรศึกษารายละเอียด และข้อควรทราบต่าง ๆ เกี่ยวกับพื้นฐานการลงทุนเพิ่มเติม จะสามารถแยกข้อดีกับข้อเสียได้ ทำให้การตัดสินใจในการลงทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อดีลงทุนกับ หน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน

รวมข้อดีหากลงทุนกับ หน่วยลงทุน เป็นรูปแบบการลงทุนง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เจาะลึกมาก สามารถลงทุนได้แบบยืดหยุ่น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง ในการสูญเสียเงินลงทุน ทั้งยังมีความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเป็นสาธารณะ และสามารถเข้าถึง ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ในการซื้อขาย เพื่อรอรับผลตอบแทนได้

ข้อเสียลงทุนกับ หน่วยลงทุน

ส่วนของข้อเสียการลงทุน อาจมีแนวโน้มผลตอบแทนไม่ดี มีสเปรดค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับการเก็บภาษีรายได้ โดยผลกำไรจะลดลงจากการลงทุน ซึ่งไม่เหมาะกับนักลงทุนระยะสั้น แต่อาจมีสภาพคล่องทางการเงินต่ำ ทั้งการลงทุนเมื่อครบกำหนด อาจไม่บรรลุเป้าหมาย และอาจไม่ได้รับการค้ำประกัน ของการขาดทุนอีกด้วย

สรุป หน่วยลงทุน สินค้าการเงินปันผล

หน่วยลงทุน รูปแบบของการลงทุน กับสินค้าทางการเงิน ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมมูลค่าทรัพย์สินบวกขึ้น มอบผลตอบแทนเป็นเงินปันผล กำไร และดอกเบี้ย ซึ่งควรศึกษาการลงทุน กับความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ เลือกลงทุนตามความเหมาะสม ในความรู้ความเข้าใจที่นักลงทุนควรมี

อ้างอิง

[1] setinvestnow. (2020-2024). Unit Trust. Retrieved from setinvestnow

[2] phillipcapital. (2014-2024). ประเภทหน่วยลงทุน. Retrieved from poems

[3] fundsupermart. (2013-2024). รู้จักหน่วยลงทุน. Retrieved from fundsupermart