ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

แนะนำ วางแผนทางการเงิน ฉบับคนทำงานจัดการง่ายสบายทั้งชีวิต

วางแผนทางการเงิน

วางแผนทางการเงิน ตัวช่วยสำคัญของมนุษย์วัยทำงาน กำหนดแนวทางการเงิน เพื่อประสบความสำเร็จ เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตแบบมั่นคง แน่นอนว่าเริ่มต้น ตั้งแต่การออม การบริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสม รวมถึงต่อยอดวางแผนการลงทุน สำหรับผลตอบแทน ที่งอกเงยในอนาคต

เข้าใจกับการ วางแผนทางการเงิน สำหรับคนทำงาน

วางแผนทางการเงิน (Financial Planning) คือ ขั้นตอนการประเมิน และบริหารจัดการ สถานะทางด้านการเงินส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม จัดสรรค่าใช้จ่ายและรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการเงินที่ต้องการ สู่การมีอิสรภาพ ทางการเงินแบบมั่นคง [1]

กระบวนการ วางแผนทางการเงิน

วางแผนทางการเงิน

วิธีการวางแผนทางด้านการเงิน นักลงทุนสามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

  • กำหนดเป้าหมาย : ตามระยะเวลาการลงทุน ทั้งแบบระยะสั้น (1 – 3 ปี), แบบระยะกลาง (3 – 5 ปี) และแบบระยะยาว (ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)
  • ประเมินสถานะ : วิเคราะห์สถานะทางการเงิน คำนวณรายรับ-รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินต่าง ๆ
  • ออกแบบแผนการเงิน : วางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และสถานะการเงินในปัจจุบัน โดยการกำหนดแผนการออม หรือแผนการลงทุน ยกตัวอย่าง ประกันชีวิต กองทุนรวม
  • ติดตามและปรับปรุงแผน : ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการเงิน พร้อมปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ ตามการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น การมีครอบครัว การโยกย้ายงาน

ที่มา: บริหารดีมีเงินใช้สบายทั้งชีวิต ด้วยเทคนิคการวางแผนการเงินส่วนบุคคล [2]

วางแผนทางการเงิน ประเมินความเสี่ยงจากพอร์ต

สำหรับพอร์ตการลงทุน เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนดีในอนาคต ควรเลือกลงทุนกับพอร์ต แต่ละแบบอย่างเหมาะสม โดยสินทรัพย์การลงทุน ประกอบด้วย ตราสารหนี้ ตราสารทุน และเงินฝากกับสถาบันการเงิน ยกตัวอย่างพอร์ตลงทุน ดังนี้

  • พอร์ตความเสี่ยงต่ำ : ตราสารทุน 20%, ตราสารหนี้ 40% และ เงินฝากสถาบัน 40%,
  • พอร์ตความเสี่ยงปานกลาง : ตราสารทุน 50%, ตราสารหนี้ 30% และ เงินฝากสถาบัน 20%
  • พอร์ตความเสี่ยงสูง : ตราสารทุน 80%, ตราสารหนี้ 10% และ เงินฝากสถาบัน 10%

ที่มา: สมการบริหารเงินให้เป็นเศรษฐี [3]

แนวทาง วางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตมั่นคง

แนวทางการวางแผน อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นคุณลักษณะสำคัญ จากตัวแปรที่ส่งผลทางด้านการเงิน ควรเริ่มต้นวางแผนนับตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแน่นอน ไม่ใช่แค่กับคนวัยทำงาน หากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เมื่อเริ่มจัดการแผนการเงินเร็ว ก็จะทำให้ได้เปรียบ ในอนาคตมากขึ้นเท่านั้น

ตัวช่วยออกแบบ วางแผนทางการเงิน

วางแผนทางการเงิน

วางแผน ทางการเงิน จำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วย ด้วยการจดบันทึกข้อมูล การทำบัญชีค่าใช้จ่าย แน่นอนว่าหากจดใส่กระดาษ หรือจดใส่โน้ตโทรศัพท์ด้วยตัวเอง อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย จึงต้องอาศัยเครื่องมือช่วยจำ สำหรับการวางแผน ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

  • Cloud Pocket : กระเป๋าเงิน สำหรับจัดสรรเงินให้เป็นสัดส่วน เพื่อการออมเงิน การลงทุน การใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือรายรับ-รายจ่ายส่วนตัว ให้ผู้ใช้งานจัดการบัญชีได้อย่างสะดวก
  • Expense Summary : จาก Make by KBank ช่วยสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน ช่วยจัดเงินในกระเป๋าให้เป็นสัดส่วน สามารถจ่ายเงินได้ทันที และจดจำทุกประวัติรายการ เพื่อให้บริหารเงินได้ดีมากขึ้น

ประโยชน์รอบด้าน วางแผนทางการเงิน

วางแผนการเงิน ก่อนการลงทุน ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ทางการเงินได้สำเร็จ โดยมีเงินเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน หรือการสูญเสียเงินด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยในด้านความมั่นคง จาการคำนวณเงินอย่างรอบคอบชัดเจน และได้รับอิสระทางการเงิน เกิดผลตอบแทนที่เรียกว่าดอกเบี้ย หรือเงินปันผลอีกด้วย

สรุป วางแผนทางการเงิน บริหารดีมีเงินตลอดชีพ

วางแผนทางการเงิน แนวทางช่วยจัดการเงินในกระเป๋า รวมถึงการ จัดพอร์ตการลงทุน สำคัญกับนักลงทุน นักธุรกิจ หรือคนวัยทำงานเป็นอย่างมาก มุ่งเน้นในด้านของแผนการเงิน แผนการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูง ในอนาคตข้างหน้า แค่จัดสรรดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

อ้างอิง

[1] Wikipedia. (March 28, 2024). Financial plan. Retrieved from Wikipedia

[2] kasikornbank. (February 28, 2024). บริหารดีมีเงินใช้สบายทั้งชีวิต ด้วยเทคนิคการวางแผนการเงินส่วนบุคคล. Retrieved from kasikornbank

[3] scb. (2024). สมการบริหารเงินให้เป็นเศรษฐี. Retrieved from scb.co.th