ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

ที่มา ยูโด ศาสตร์การต่อสู้ ที่ใช้พลังเข้าประชัน แห่งเกาะญี่ปุ่น

ยูโด

ยูโด นั้นเนื่องจากในสมัยก่อนได้ถูกเรียกว่า ยิวยิตสู [1] ซึ่งประเทศญี่ปุ่น นั้นก็มีการขัดแย้งกัน เนื่องจากการที่เห็นไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจผู้ที่ได้รับชัยชนะก็พยายามรวบรวมกำลังพลให้แข็งแกร่งขึ้น โดยเหล่าผู้ที่แพ้ ก็ได้กลับไปรวบรวมกำลังพล ใหม่เพื่อรอโอกาสยึดอำนาจคืน

โดยในตอนนั้นมี สงคราม ทุกที่ ทหารก็ได้รับการฝึกฝนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การฟันดาบ ยิงธนู การใช้หอก รวมไปถึงการสู้แบบมือเปล่าที่มีฐานของ ยิวยิตสู เป็นหลัก แถมการฝึก ยิวยิตสู นั้นก็ต้องฝึกสามธิเสริมเข้าไปด้วย โดยจะมี ซูโม่ เข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เพราะด้วย ยิวยิตสู นั้นก็ได้รับอิทธิพลของ ซูโม่ จนได้กลายเป็น จูโด ในสมัยปัจจุบัน ต่อมาศาสตร์การต่อสู้ แบบ จูโดก็แตกแขนงไปหลากหลายศาสตร์ ซึ่งจะมี แซมโบ้ การต่อสู้ของรัสเซีย ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ ที่ได้แตกออกมาจาก ศาสตร์จูโด

ยูโด มีหลักปรัชญา ที่ควรรู้ก่อนเริ่ม อะไรบ้าง

เนื่องจากการฝึกฝน ศาสตร์จูโด นั้นไม่สามารถจพึ่งได้เพียงแค่พลังกำลังเท่านั้น จะเป็นการเอาความอ่อนโยน สยบความแข็งแกร่ง เมื่อฝึกฝนทางร่างกายเสร็จ ก็ควรมีการนั่งทำสมาธิ โดยปรัชญาที่ควรรู้ก่อนเรียน ศาสตร์จูโด จะมีตามดังนี้

  • เซเรียวคุเซ็นโย : เป็นเรื่องการผสานของพลังในร่างกาย ที่พยายามเข้าสู่จิตใจ จนก่อให้เกิดความสงบนิ่ง เพื่อจะโฟกัสไปในจุดเดียว เพื่อการปลดปล่อย หมัดออกไป
  • จิตะเคียวเอ : การพึ่งพาตนเอง และ ก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ สร้างสังคมที่ดี และ สงบสุข

ที่มา: เทคนิคกีฬายูโด [2]

ทักษะการจับทุ่ม ยูโด มีอะไรบ้าง

โดยการ จับทุ่มของ จูโด นั้นจะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ เพราะด้วยการทุ่มนั้นสมควรจะมีการฝึกอย่างเข้มงวดให้มาก จนชำนาญก่อน โดยถ้าการทุ่มได้ฝึกฝนจนชำนาญก็สามารถ จะมาปรับปรุงได้ในภายหลัง การทุ่มจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามดังนี้

  1. การทุ่มในท่ายืน
  2. การจับทุ่มด้วยการล้มตัวไปอีกฝั่ง

ประโยชน์ ยูโด ศาสตร์การต่อสู้ ที่โดดเด่น

ยูโด

โดยการฝึก จูโด นั้นจะได้ทักษะด้านสมาธิ และ ความสงบนิ่ง พร้อมกับบริการทุกๆส่วนในร่างกาย พร้อมกับความโอนอ่อน และ ทำให้รู้จักการควบคุมตนเองได้ดีมากขึ้น เป็นเรื่องของทั้ง จิตใจ ร่างกาย ที่ส่งเสริมให้มีความกล้าหาญ และ ความอดทนที่สูงมากขึ้น

สรุป ยูโด ทักษะการต่อสู้ สุดอันตราย โดดเด่นการป้องกันตัว

เนื่องจาก ยูโด นั้นเป็นทักษะต่อสู้ที่เอาไว้ใช้หลบหลีกภัยอันตราย ซึ่งจะมีที่มาจากชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้การเข้าฝึกการต่อสู้ศาสตร์นี้นั้นจะช่วยเหลือของ สมาธิ จิตใจ ความอดทน พร้อมกับสอดคล้องไปในเรื่องของ ปรัชญา ที่ทำให้มีการพัฒนาความคิดที่ดีมากขึ้น

อ้างอิง

[1] Wikipedia. (April 4, 2022). ยูโด. Retrieved from wikipedia

[2] valoresdelmadridismo. (March 5, 2024). เทคนิคกีฬายูโด. Retrieved from valoresdelmadridismo