ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

ที่มา ภาวะเรือนกระจก ชั้นบรรยากาศของโลก รังสีอินฟราเรด

ภาวะเรือนกระจก

ภาวะเรือนกระจก อยู่กับโลกมนุษย์มาตั้งแต่ยุคสมัยที่โลกเริ่มพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพราะด้วยโลกที่พัฒนามากขึ้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็มากขึ้นเช่นกัน จึงถือว่าเป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และ ธรรมชาติ

ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซที่สำคัญประกอบ ไปด้วยอะไรบ้าง

โดย ก๊าซที่ก่อให้เกิด ภาวะเรือนกระจก นั้นจะมีหลากหลายชนิดอย่างมาก แต่ก๊าซที่เป็นปัญหาหลักในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ก็จะเป็นก๊าซที่มีอายุสะสมนานหลายปีในชั้นบรรยากาศ โดยจะมีทั้งหมด 4 ชนิด ตามดังนี้

  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ก๊าซชนิดนี้นั้นจะถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ และ ฝีมือของเหล่ามนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้, เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย
  • ก๊าซมีเทน: ซึ่งก๊าซชนิดนี้นั้น จะเกิดจาก การทำแหล่งนาข้าว หรือ จะเป็นการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต โดยในเอเชียนั้นได้ปล่อยก๊าซ ชนิดนี้ออกมาเป็นจำนวนมาก
  • ก๊าซไนตรัสออกไซด์: โดยก๊าซชนิดนี้นั้นจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมี ในการผลิตเส้นใยไนลอน โดยโรงงานที่ผลิตพลาสติกบางชนิด เป็นต้น
  • ก๊าซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน: ซึ่งจะมาจากเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันของเหล่ามนุษย์ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยก๊าซชนิดนี้นั้นถูกทำขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์แบบที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีพลังงานความร้อนสะสมอยู่ตลอด

ที่มา: ปลูกป่าชายเลนคลายร้อนให้โลก [1]

ผลกระทบจาก ภาวะเรือนกระจก ต่ออุณหภูมิโลก

ผลกระทบจาก ภาวะเรือนกระจก นั้นก่อให้เกิดโลกร้อน ซึ่งความร้อนนั้นจะสะสมอยู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมแปรปรวน รวมไปถึงการทำให้มีอากาศ และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น รวมไปถึงอาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างเช่น เสี่ยงภัยฝนตกหนัก หรือ จะเป็นพายุขนาดใหญ่

กิจกรรมที่ปล่อย ก๊าซเรือนกระจก มีอะไรบ้าง

ซึ่งถ้าคิดเป็นภาพรวมนั้นก็จะมีหลายอย่างเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นจากฝีมือมนุษย์ และ ธรรมชาติ แต่ส่วนมากนั้นก็จะมาจากฝีมือของมนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็นจาก โรงงานที่มีการเผาไหม้ โรงงานที่ใช้สารเคมีในการผลิต รวมไปถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปในชีวิตประจำวัน

แนะนำวิธี ลดภาวะเรือนกระจกทำได้ง่าย ในวันประจำวัน

  • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยกตัวอย่าง การไม่เปิดน้ำทิ้ง เมื่อใช้เสร็จแล้ว อาจจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อม
  • ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยในชีวิตประจำวันนั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้เลยคงไม่ได้ แต่ทางเราคิดว่าสามารถที่จะช่วยลดลงทีละนิดได้ การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว ในการดึงปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งาน
  • ลดภาวะก่อเกิดขยะ ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ และ การใช้ถุงผ้าเพื่อลดขยะถุงพลาสติก
  • การกินอย่างพอเพียง จากการทำอาหารนั้นควรทำให้พอตัวเอง และครอบครัวกินเป็นพอ ซึ่งไม่ควรเหลือเศษอาหารทิ้ง สามารถคลิกเพื่อดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pea

เปิดตัวโรงงาน ช่วยลดภาวะเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก

จากโรงงานที่พึ่งเปิดตัวใหม่ โดยเป็นโรงงานกำจัดคาร์บอน โดยเป็นบริษัททางด้านสิ่งแวดล้อม ได้ทำการพัฒนาวิธีดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ เก็บไว้ใต้ดิน ซึ่งข่าวนี้ก็ได้ถูกเผยแพร่มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่าง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดตั้งอยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในเขตพญาไท แขวงพญาไท ถนนพระราม เลขที่ 118/1 โดยชั้น8 ทาวเวอร์2 ในอาคารทิปโก้ [2]

นวัตกรรมใหม่ ลดภาวะโลกร้อน รักสิ่งแวดล้อม

ถังขยะกลางทะเล ในนามที่มีชื่อว่า Seabin โดยเป็นการช่วยฟื้นฟูโลกในทางอ้อม ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเกินไปแน่นอน ซึ่งทำงานในลักษณะปั๊มน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะดูดขยะในบริเวณนั้นๆ แถมยังกักเก็บขยะได้สูงถึง 1.5 กิโลกรัม [3]

สรุป ภาวะเรือนกระจก ภาวะที่ไม่สมดุล กลับมากู้โลกใบใหม่

สรุป ภาวะเรือนกระจก นั้นถือว่าเป็นตัวก่อให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมไปถึงการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งทางเราก็ได้ออกมาบอกถึงก๊าซหลักๆที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการแนะนำเรื่องของลดภาวะโลกร้อน ซึ่งในสมัยใหม่ก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยในเรื่องลดภาวะโลกร้อนเช่นกัน

อ้างอิง

[1] dmcrth.dmcr. (2016-2024). ปลูกป่าชายเลนคลายร้อนให้โลก. Retrieved from dmcrth.dmcr

[2] onep. (January 17, 2023). 17 มกราคม 2566 เปิดตัวโรงงาน. Retrieved from onep

[3] thairath. (March 6, 2024). รู้จัก Seabin ถังขยะในทะเล. Retrieved from thairath