ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

ที่มา ภัยแห้งแล้ง ภัยทางธรรมชาติ ความรุนแรง

ภัยแห้งแล้ง

โดย ภัยแห้งแล้ง นั้นถือว่าเป็นภัยทาง ดินฟ้าและอากาศ เป็นสิ่งที่เกินการควบคุม โดยฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลนั้น จะทำให้เกิดภัยชนิดนี้ โดยเป็นผลกระทบที่ทำให้ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางเกษตรกร ผู้ที่ทำ ไร่นา หรือสวนผลไม้

ภัยแห้งแล้ง เกิดจากอะไรบ้าง

เนื่องจาก ภัยแห้งแล้ง นั้นจะมาจาก 2 กรณี ที่จะมีทั้งฝ่าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และฝ่ายของฝีมือของมนุษย์ โดยถ้าเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ นั้นจะมีอากาศที่แปรปรวน การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอุณหภูมิโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และฝนที่ตกไม่ตามฤดูกาล และทิ้งช่วงที่เกิดฝนเป็นเวลานาน

โดยถ้าเป็น ฝีมือของมนุษย์ นั้นจะเกิดจากภาวะของกิจกรรมเหล่ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมตัดไม้ทำลายป่าจึงจะสืบเนื่องมากับภาวะโลกร้อน เป็นการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ

แนะนำผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติภัยแห้งแล้ง

 • ภัยแล้งที่ทำให้ขาดแคลนน้ำ สำหรับการใช้ ทำไร่นา หรืออาจจะการทำสวนผลไม้ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการบริโภค
 • ตามมาพร้อมกับภาวะของ ฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้
 • ภัยแห้งแล้งนั้นจะส่งผลให้เกิด น้ำในเขื่อนที่น้อยลง และเป็นผลเสียต่อการผลิตไฟฟ้า
 • โดยเป็นภัยที่ทำให้ กิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่างๆ ในเรื่องกระบวนการผลิตที่ ทำให้มีประสิทธิภาพต่ำลง
 • ภัยชนิดนี้นั้น จะทำให้มีผลกระทบต่อสัตว์ ส่วนมากจะเป็นผลกระทบต่อสัตว์ในน้ำ และมีความเสียหายต่อระบบนิเวศด้านที่อยู่อาศัย

เตรียมพร้อมป้องกัน ภัยแห้งแล้ง ทำอย่างไร

โดยการป้องกันภัยชนิด ภัยแห้งแล้ง โดยทางภาครัฐนั้นมีการป้องกันจากการ ทำฝนเทียมในช่วงภัยชนิดนี้เกิดขึ้น ต่อมาก็จะเป็นส่วนของเหล่าหมู่บ้านที่จะเริ่มการเจาะน้ำบาดาล เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น หรืออาจจะเป็นการติดตั้งถังน้ำขนาดใหญ่ และใส่น้ำไว้เพื่อกันในช่วงที่น้ำขาดแคลนได้ [1]

โรคที่มาพร้อม กับภัยแห้งแล้ง

โดยโรคที่เราได้รวบรวมมาจากภัยชนิดนี้ นั้นจะมีทั้งหมด 6 โรคที่ได้รวบรวมมา โดยจะก่อให้เกิดภาวะที่ไม่สมดุลให้กับร่างกายมนุษย์ โดยจะมีตามดังนี้

 1. อย่างแรกที่รู้กันเป็นอย่างดี ก็คือ การขาดแคลนน้ำ หรือสารอาหาร
 2. ระบบการหายใจที่ไม่ดี อย่างเช่น โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง มาจากมลพิษทางอากาศ
 3. โรคอุจจาระร่วง เกิดจากอาหารที่ได้รับอากาศร้อน ทำให้อาหารเหล่านั้นทำให้อาหารบูดได้เร็วขึ้น
 4. โรคลมแดด ทำให้เกิดการหมดสติได้
 5. โรคผิวหนัง จากการไม่มีน้ำจึงทำให้การทำความสะอาดของร่างกายเป็นเรื่องยากมากขึ้น
 6. โรคที่มาจาก สัตว์ส่วนมากจะเป็น โรคพิษสุนัขบ้า

ที่มา: ภัยแล้ง ไม่ใช่แค่ความแห้งแล้ง [2]

จังหวัดที่เกิดภัยแล้ง มีจังหวัดไหนบ้าง

โดยส่วนสถานการณ์ของข้อมูลในวันที่ 15 กรกฎาคมในปี 2562 นั้นจะเกิดขึ้นบ่อยในภาคอีสาน โดยมีความเสียหายที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำเก็บน้อยลงมากถึง 30% ต่อปี ได้แก่จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนจุฬาภรณ์เพียง 28%, จังหวัดกาฬสินธุ์ เขื่อนลำปาวเพียง 27%, จังหวัดขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำเพียง 24%

โดยต่อมาจังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนลำนางรองมีน้ำเพียง 23%, จังหวัดอุดรธานี เขื่อนห้วยหลวง 23%, จังหวัดสกลนคร ในเขื่อนน้ำพุงมีน้ำเพียง 21%, จังหวัดนครราชสีมา ในเขื่อนลำพระเพลิง ที่มีน้ำเพียง 15% โดยถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่เหลือน้อยอย่างมาก [3]

ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

ภัยแห้งแล้ง

เนื่องจาก กองทัพอากาศ นั้นเป็นพื้นที่ ที่จะเข้าช่วยภัยเหลือจากแล้งในการทำฝนเทียม โดยจะจัดตั้งอยู่ที่ กองทัพอากาศ ในจังหวัดกรุงเทพ เขตดอนเมือง แขวงสนามบิน ถนนพหลโยธิน เลขที่ 171 โดยจะมีช่องทางติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2534-6000 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทัพอากาศ

สรุป ภัยแห้งแล้ง ภัยธรรมชาติ ขั้นภัยพิบัติรุนแรง

สรุป ภัยแห้งแล้ง นั้นจะมาจากสภาพอากาศและ ภาวะอากาศ รวมไปถึงการเกิดภัยชนิดนี้ พร้อมแนะนำผลกระทบ และการเตรียมการรับมือในภาวะภัยชนิดนี้ โดยทางเราก็เห็นถึงผลกระทบที่เกิดในประเทศไทย ภายใต้ภาคอีสาน พร้อมกับแนะนำศูนย์ช่วยเหลือในการทำฝนเทียม

อ้างอิง

[1] taksak.. (February 8, 2021). ภัยแล้ง คืออะไร. Retrieved from taksak

[2] allwellhealthcare. (June 16, 2022). ภัยแล้ง ไม่ใช่แค่ความแห้งแล้ง. Retrieved from allwellhealthcare

[3] thaipbs. (July 15, 2019). 12 จังหวัดภาคอีสาน. Retrieved from thaipbs