ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

แนะนำ พีระมิดการลงทุน ฉบับการเงินแผนลงทุนดีมีชัย

พีระมิดการลงทุน

พีระมิดการลงทุน รูปแบบของการลงทุน มาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ สิ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่ ต้องทำความเข้าใจให้ดี ก่อนจะตัดสินใจลงทุน แนวทางการวางแผน คิดวิเคราะห์ ให้ตรงเป้าหมาย กับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ จะเป็นนักลงทุนมีชัย หรือเสียเปรียบ ต้องมาติดตาม

รู้จักกับ พีระมิดการลงทุน คืออะไรกัน?

พีระมิดการลงทุน (Investment Pyramid) คือ การวางแผนกระจายลงทุน ในรูปแบบของพีระมิด สำหรับลดความเสี่ยงด้านการลงทุน ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยฐานล่างของพีระมิด จะมีความเสี่ยงต่ำ ให้ความสำคัญกับความแม่นยำ คาดการณ์เรื่องรายได้เป็นหลัก และส่วนยอดของพีระมิด จะมีความเสี่ยงสูง เน้นสร้างโอกาสการเติบโตของรายได้ และผลกำไรมากกว่า [1]

วางแผนใช้จ่ายแบบ พีระมิดการลงทุน

พีระมิดการลงทุน

สำหรับการวางแผนค่าใช้จ่ายของ พีระมิด การลงทุน แนะนำให้จัดการรายได้ แบ่งตามสัดส่วน ดังต่อไปนี้

 • แบ่งเงินออม 30% : เงินเก็บสำรองยามฉุกเฉิน เฉลี่ย 3 – 6 เท่า ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเป็นการฝากเงินกับธนาคาร หรือซื้อกองทุนรวมระยะสั้น เป็นต้น
 • แบ่งจ่ายหนี้สิน 30% : สัดส่วนของภาระหนี้สิน ควรอยู่ประมาณ 15 – 30% ของรายรับ ไม่ควรมีสัดส่วนเกินกว่านี้ เช่น ค่าผ่อนบัตรเครดิต หรือค่าผ่อนรถ
 • แบ่งค่าใช้จ่ายทั่วไป 40% : ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แนะนำว่าควรเหลือเก็บ เพื่อไปสมทบเป็นเงินออม เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น

ที่มา: วางแผนการเงินแบบมืออาชีพ ใช้เทคนิคปิรามิด [2]

ข้อควรระวัง พีระมิดการลงทุน

แน่นอนว่าทุกการลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป สำหรับข้อควรระวัง ของการลงทุนแบบพีระมิด อาจมาจากการขาดผู้ร่วมลงทุน จะมีผลกระทบที่ก่อให้เกิด “พีระมิดถล่ม” โดยผู้ร่วมลงทุนอาจสูญเงินเปล่า มีทั้งปัญหาทางกฎหมาย หรือปัญหาจากภาครัฐบาล หรือการฉ้อโกงประชาชน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง

พีระมิดการลงทุน รอบรู้สินทรัพย์ทางการเงิน

การลงทุนกับสินทรัพย์ ควรทำความเข้าใจ เพื่อนำไปจัดสรรเงินในการลงทุน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยหัวข้อถัดไป จะเป็นสินทรัพย์การลงทุน ตามรูปทรงของพีระมิด เรียงลำดับจากฐานล่าง ไปจนถึงยอดพีระมิด ตามความเสี่ยง และผลตอบแทน

สินทรัพย์ พีระมิดการลงทุน มีอะไรบ้าง?

พีระมิดการลงทุน

อยากเริ่มต้นลงทุนในรูปแบบ พีระมิดการลงทุน ควรเลือกสินทรัพย์แบบไหนดี มีอะไรน่าสนใจบ้าง

 • เงินฝากธนาคาร : การนำเงินฝากกับธนาคาร ทั้งประเภทบัญชีกระแสรายวัน / บัญชีออมทรัพย์ สามารถถอนออกมาใช้จ่ายได้ทันที
 • พันธบัตรรัฐบาล : ตราสารหนี้ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาครัฐวิสาหกิจ โดยนักลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ มีความน่าเชื่อถือสูง ความผิดพลาดน้อย ในเรื่องของเงินต้นและดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ : ตราสารหนี้ออกโดยภาคเอกชน สำหรับระดมเงินใช้จ่าย ในกิจกรรมของบริษัท
 • กองทุนรวม : การรวมเงินก้อนจากนักลงทุน สำหรับซื้อหลักทรัพย์ต่าง ๆ
 • หุ้น : การวางเงินลงทุน เข้าร่วมกับเป็นเจ้าของบริษัท มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิทธิในทรัพย์สินนั้น
 • อนุพันธ์ : ตราสารใช้สิ่งของอ้างอิงราคา โดยเป็นสัญญาทางการเงิน ในการซื้อขายสินค้า

ที่มา: พีระมิด การลงทุนคืออะไร วางแผนกระจายความเสี่ยงก่อนลงทุน [3]

ความเสี่ยงสินทรัพย์จาก พีระมิดการลงทุน

เรียนรู้กับความเสี่ยง ของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยมีความเสี่ยงระดับน้อยถึงมาก ดังนี้

 • เงินฝากธนาคาร : ความเสี่ยงน้อยมาก ความปลอดภัยสูง ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยต่ำ
 • พันธบัตรรัฐบาล : ความเสี่ยงน้อย – ปานกลาง โอกาสผิดนัดการชำระเงินค่อนข้างน้อย
 • หุ้นกู้ : ความเสี่ยงสูง โอกาสผิดนัดการชำระเงินสูง
 • กองทุนรวม : ความเสี่ยงหลายระดับ ตั้งแต่ระดับต่ำ – สูงมาก ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ลงทุน
 • หุ้น : ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง
 • อนุพันธ์ : ความเสี่ยงสูง โอกาสได้เงินกำไรค่อนข้างมาก แต่การขาดทุนก็มากด้วยเช่นกัน

สรุป พีระมิดการลงทุน หลักการเงินแบบมืออาชีพ

พีระมิดการลงทุน หลักการกระจาย การลงทุนในสินทรัพย์ อย่างมืออาชีพ สำหรับวางแผนการลงทุน ประเมินความเสี่ยง และผลตอบแทนที่จะได้รับ ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ วางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคงของนักลงทุนได้

อ้างอิง

[1] setinvestnow. (January 1, 2022). กระจายการลงทุน ตามหลักคิดพีระมิด. Retrieved from setinvestnow

[2] krungsri. (2024). วางแผนการเงินแบบมืออาชีพ ใช้เทคนิคปิรามิด. Retrieved from krungsri

[3] uhas. (March 19, 2024). พีระมิดการลงทุนคืออะไร วางแผนกระจายความเสี่ยงก่อนลงทุน. Retrieved from uhas