ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

ท่องเที่ยว ป่าแอมะซอน ผจญภัยผืนป่าสวยงามและอันตราย

ป่าแอมะซอน

ป่าแอมะซอน เขตแดนแห่งความลึกลับน่าค้นหา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก จนถูกเรียกว่าเป็น “ปอดของโลกใบนี้” ทั้งสวยงามตามธรรมชาติ และอันตรายเกินกว่าจะบรรยาย

ป่าแอมะซอน ผืนป่าลมหายใจสำคัญของโลก

ป่าแอมะซอน (Amazon Rainforest) ผืนป่าดิบชื้นเขตร้อน ในประเทศบราซิล ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ ของทวีปอเมริกาใต้ ประมาณ 7 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ในประเทศบราซิล ร้อยละ 60% หรือราว 5.5 ล้านตารางกิโลเมตร สามารถผลิตออกซิเจนให้แก่โลกกว่า 20% [1] และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศโลกได้มากถึง 1,500 – 2,000 ล้านตัน / ปี

ป่าส่วนใหญ่เป็นแถบราบลุ่ม นับว่าเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ และมีความหลากหลาย ทางชีวภาพมากที่สุดในโลก จนถูกยกให้เป็น “ปอดของโลก” รวมถึงมีแม่น้ำสายยาวไหลผ่าน อันดับ 2 ของโลก คือแม่น้ำแอมะซอน ความยาวประมาณ 4,100 ไมล์ มีปริมาณน้ำตลอดปี เพราะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ และผืนป่าอุดมสมบูรณ์ [2]

ป่าแอมะซอน แหล่งอาศัยชนเผ่าพื้นเมือง

ป่าแอมะซอน

ผืนป่าดิบชื้นแอมะซอน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง หรือหลายคนมักเรียกกันว่า “คนป่าแอมะซอน” รวมแล้วกว่า 300 – 500 กลุ่ม โดยมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีแตกต่างกัน ยกตัวอย่างกลุ่มชนเผ่าที่พบได้ในป่า ดังต่อไปนี้

  • Yanomami : ชนเผ่ากลุ่มใหญ่ที่สุดในแอมะซอน พักอาศัยบริเวณชายแดนบราซิล และแถบเวเนซุเอลา โดยมีลักษณะเด่น คือ ทาสีตามตัวและใบหน้า สวมเครื่องแต่งกายจากเปลือกไม้ หรือสิ่งทอจากธรรมชาติ มีวิถีชีวิตกับการทำสวน ปลูกพืชผัก และล่าสัตว์เป็นอาหาร
  • Kayapo : ชนเผ่าหลักของคน Amerindian อาศัยอยู่ในป่าลึกทางตอนใต้ของบราซิล โดยมีวัฒนธรรมทาสีตามร่างกาย เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ สำหรับการออกล่าสัตว์ และหัวหน้าเผ่า จะมีลักษณะการเจาะปากขนาดใหญ่ เพื่อบ่งบอกถึงสติปัญญาอันเฉียบแหลม
  • Shipibo-Conibo : ชนเผ่าพื้นเมืองริมแม่น้ำ ทางฝั่งของประเทศเปรู โดดเด่นด้วยศิลปะสิ่งทอ ด้วยเทคนิค kené สำหรับสร้างสิ่งต่าง ๆ แบบเรขาคณิต และความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ที่เรียกกันว่า Onanya ในการรักษาโรค บอกคำทำนาย รวมถึงการรักษาสมดุลในชนเผ่า

ที่มา: ความเชื่อ จิตวิญญาณของชนเผ่า ในพื้นที่ป่า แอมะซอน [3]

กิจกรรมพิเศษเที่ยว ป่าแอมะซอน

นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือ ชมธรรมชาติตลอดเส้นทางน้ำ สำหรับกิจกรรมพิเศษในการเดินทาง จะได้เห็นนกมาคอว์หลากสีสัน ปลาแหวกว่ายอยู่เหนือน้ำยามเย็น หรืออาจเห็นลิงคาปูชินสีน้ำตาลในป่า และสัตว์อีกมากมาย หนึ่งในการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ศึกษาธรรมชาติ และพืชพรรณไม้ต่าง ๆ

ป่าแอมะซอน ความหลากหลายทางธรรมชาติ

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศน์ มีแมลงรวมกว่า 2.5 ล้านสายพันธุ์ นกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกว่า 2 ล้านสายพันธุ์ โดยพบเห็นในเขตป่าบราซิล ประมาณ 96,000 – 128,000 สายพันธุ์ ตลอดจนมีพืชมากกว่า 80,000 ชนิด โดยมีพืช 40,000 ชนิด ที่สามารถควบคุมสภาพอากาศ และวัฏจักรของน้ำได้ ทั้งยังประกอบไปด้วยต้นไม้ราว 390 พันล้านต้น และพันธุ์ไม้อีกประมาณ 16,000 ชนิด

สัตว์ป่าอันตรายใน ป่าแอมะซอน

ป่าแอมะซอน

พามารู้จักกับสัตว์อันตรายในป่า Amazon หากมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยว อาจพบกับสัตว์ดุร้ายเหล่านี้

  • ปลาไหลไฟฟ้า : ปลาไหลมีกระแสไฟฟ้ามากถึง 500 โวลต์ สามารถปล่อยกระแสไฟแรงสูงที่สุดในโลก หรือช็อตจนเสียชีวิตได้ เพื่อป้องกันตัวเอง และการล่าเหยื่อ พบทั่วไปในลุ่มน้ำแอมะซอน
  • แมงมุมยักษ์ทาแรนทูล่า : แมงมุมสายพันธุ์กินนกโกไลแอธ ขนาดตัวยาวที่สุดในโลกถึง 90 เซนติเมตร น้ำหนักตัวราว 100 กิโลกรัม โดยมีพิษแต่ไม่ค่อยรุนแรง เน้นกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและแมลง พบได้ในพื้นที่ป่าดิบชื้นแอมะซอน
  • ปลาปิรันยาแดง : ปลาปิรันยา วงศ์ปลาคาราซิน โดยมีลักษณะกรามยาวยื่น ฟันแหลมคม ขนาดตัวโตเต็มวัยประมาณ 33 เซนติเมตร น้ำหนักราว 3.5 กิโลกรัม มีถิ่นกำเนิดแถบลุ่มน้ำแอมะซอน
  • มดกระสุน : มดยักษ์ ขึ้นชื่อแมลงต่อยเจ็บที่สุดในโลก จากเหล็กในราวกับโดนกระสุนปืน โดยจะได้รับความเจ็บปวดทรมาน นานถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่กว่ามดแดง 4 เท่า ลำตัวยาวกว่า 20 มิลลิเมตร นิยมกินผีเสื้อ และแมลงปอเป็นอาหาร
  • จระเข้ไคย์แมน : สัตว์เลื้อยคลาน ในวงศ์ Alligatoridae มีขนาดเล็กกว่าแอลลิเกเตอร์ โดยขนาดโตเต็มวัยใหญ่ที่สุด ประมาณ 2 – 5 เมตร อาศัยกระจายกันอยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง ในทวีปอเมริกาใต้

พืชพรรณไม้แปลกแห่ง ป่าแอมะซอน

สำหรับสายพันธุ์พืช และพรรณไม้แปลกตา สามารถพบได้มากในป่า Amazon ไม่ว่าจะเป็น ต้นบราซิลนัต (ลำต้นสูงกว่า 50 เมตร ความกว้าง 2 เมตร), ต้นมะฮอกกานี (ลำต้นสูงถึง 70 เมตร), ต้นโบรมีเลียด์ (พบมากในแอมะซอนกว่า 2,700 สายพันธุ์) และ ดอกบัวผุด (ขนาดเฉลี่ย 80 เซนติเมตร น้ำหนักมากถึง 8 กิโลกรัม)

สรุป ป่าแอมะซอน “Amazon Rainforest”

ป่าแอมะซอน ผืนป่าขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีแม่น้ำแอมะซอนทางยาวไหลผ่าน เป็นอันดับ 2 ของโลก ทั้งยังรวมกลุ่มชนเผ่ามากกว่า 300 กลุ่ม และสัตว์ป่า พืชพรรณมากมาย อีกหลายล้านชนิด หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติ เช่นเดียวกับ ประตูสู่นรก สำหรับคนชอบความผจญภัยท้าทาย

อ้างอิง

[1] Wikipedia. (February 9, 2023). ป่าดิบชื้นแอมะซอน. Retrieved from Wikipedia

[2] scimath. (September 27, 2019). Amazon ป่ามหัศจรรย์ ตอนที่ 1. Retrieved from scimath.org

[3] patourlogy. (July 24, 2023). ความเชื่อ จิตวิญญาณของชนเผ่า ในพื้นที่ป่า แอมะซอน. Retrieved from patourlogy