ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

แนะนำ จัดพอร์ตการลงทุน วางแผนตอบแทนดีแบบมืออาชีพ

จัดพอร์ตการลงทุน

จัดพอร์ตการลงทุน หากต้องเอ่ยถึงการลงทุน การจัดการพอร์ตสำหรับลงทุน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ๆ เพื่อความมั่นคง ในระยะยาวของชีวิต ทั้งการลงทุนหุ้น กองทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการมากมาย สามารถติดตาม การวางแผนลงทุนได้อย่างมืออาชีพ พร้อมให้ผลตอบแทนดี เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย

เริ่มต้นวางแผน จัดพอร์ตการลงทุน คืออะไร?

จัดพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) คือ การสร้างกลุ่มของหลักทรัพย์ 2 หลักทรัพย์ เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือเรียกว่าเป็นการ กระจายความเสี่ยงการลงทุน ในสินทรัพย์หลายประเภท สำหรับลดความเสี่ยง จากการปรับเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย์ ช่วยสร้างผลตอบแทนตามคาดหวัง [1]

คุณลักษณะที่ดีของ จัดพอร์ตการลงทุน

การจัดการกับพอร์ต คุณลักษณะของพอร์ตลงทุนที่ดี จะต้องมีการกำหนดรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง ที่นักลงทุนสามารถยอมรับได้ ในแต่ละสินทรัพย์ส่วนไหน จะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่ หรือที่เรียกกันว่า “Asset Allocation” ช่วยเพิ่มโอกาส ในด้านการลงทุนไปในตัว โดยมีดังต่อไปนี้

  • ต้องมีสภาพคล่องทางการเงินสูง
  • มีความยืดหยุ่น ปรับแผนลงทุนได้ทุกสถานการณ์
  • ไม่ควรลงทุนกระจายกันเกินไป เพราะยากต่อการติดตาม
  • สัดส่วนการลงทุน เหมาะสมกับเป้าหมาย

จัดพอร์ตการลงทุน กับการลงทุนน่าสนใจ

จัดพอร์ตการลงทุน

ติดตามการ จัดพอร์ตการลงทุน ของปี 2567 แนะนำพอร์ตน่าสนใจ ลงทุนแบบอนุรักษนิยม ในยุคความไม่แน่นอน ทำให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น ดังนี้

  • เงินฝาก / ตลาดเงิน : ลงทุนอนุรักษนิยม 10% ระดับรับความเสี่ยง ปานกลาง 10%, ความเสี่ยงเพิ่ม 8%, ความเสี่ยงสูง 5% และ ไม่มีความเสี่ยงสูงมาก
  • พันธบัตร / หุ้นกู้ : ลงทุนอนุรักษนิยม 60% ระดับรับความเสี่ยง ปานกลาง 50%, ความเสี่ยงเพิ่ม 40%, ความเสี่ยงสูง 30% และ ความเสี่ยงสูงมาก 25%
  • อสังหาริมทรัพย์ : ลงทุนอนุรักษนิยม 10% ระดับรับความเสี่ยง ปานกลาง 12%, ความเสี่ยงเพิ่ม 12%, ความเสี่ยงสูง 15% และ ความเสี่ยงสูงมาก 15%

นอกเหนือจากนี้ จะเป็นการลงทุนอนุรักษนิยม ในหุ้น 18% แบ่งเป็นหุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ อย่างละ 9%, ลงทุนในทองคำ 2%, ผลตอบแทนคาดหวัง 4.93% และ พอร์ตอื่น ๆ ลดลงมาตามลำดับ เป็นต้น [2]

จัดพอร์ตการลงทุน แนวทางถูกใจคนทุกวัย

แนวทางการวางแผน จัดพอร์ต การลงทุน เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งในด้านความเสี่ยง และการทำกำไรจากพอร์ต โดยแยกตามเป้าหมาย คือ เก็บเงินระยะสั้น ให้ผลตอบแทนต่ำ, เก็บเงินระยะกลาง ให้ผลตอบแทนกลาง และ เก็บเงินระยะยาว ให้ผลตอบแทนสูง ควรเลือกตามความเหมาะสม ของแต่ละช่วงวัยจะดีที่สุด

จัดพอร์ตการลงทุน ควรปรับสมดุลตอนไหน?

จัดพอร์ตการลงทุน

จัดพอร์ตการลงทุน ในช่วงเวลาที่ผ่านไป ผลตอบแทนของสินทรัพย์ จะมีมูลค่าที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีความเสี่ยงมากขึ้น การปรับสมดุลพอร์ต จึงจำเป็นต่อเป้าหมายในอนาคต เรียกว่า “การปรับสมดุลพอร์ตลงทุน” (Portfolio Rebalancing) คือให้พอร์ตสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

โดยปรับสมดุลพอร์ต แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงระยะเวลาผ่านไป (ทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ปี), ช่วงสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยน หรือถึงเกณฑ์กำหนด (สัดส่วนของสินทรัพย์ บวกหรือลบเกิน 10%) และ ช่วงการยอมรับความเสี่ยงเปลี่ยนไป (นักลงทุนสามารถ ยอมรับความเสี่ยงได้ ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามช่วงวัย) [3]

ข้อดี จัดพอร์ตการลงทุน

สำหรับข้อดีของการ จัดพอร์ตลงทุน แน่นอนว่าช่วยกระจายเงินลงทุน ให้อยู่ในหลากหลายสินทรัพย์ ลดความเสี่ยงจากการลงทุน ไม่ให้รวมกระจุกกัน อยู่ในหลักทรัพย์ประเภทเดียว ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาส ของการสร้างผลตอบแทนดี เกิดความสำเร็จในระยะยาวด้วย

สรุป จัดพอร์ตการลงทุน สู้ง่ายกับทุกสภาวะตลาด

จัดพอร์ตการลงทุน รูปแบบการลงทุนหลักทรัพย์ หรือ ลงทุนสินทรัพย์ แบบกระจายความเสี่ยง เพื่อมีผลตอบแทนดีในอนาคต กับพอร์ตลงทุนน่าสนใจ ทั้งตลาดเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ อสังหาริมทรัพย์ และอีกมากมาย ควรศึกษาทำความเข้าใจ จะช่วยให้เผชิญหน้าได้กับทุกสภาวะ และวางแผนได้ดีอย่างมืออาชีพ

อ้างอิง

[1] setinvestnow. (2020-2024). Investment Portfolio. Retrieved from setinvestnow

[2] กรุงเทพธุรกิจ. (February 12, 2024). จัดพอร์ตลงทุนปี 2567. Retrieved from bangkokbiznews

[3] scb. (2024). ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนคืออะไร ต้องปรับบ่อยแค่ไหน. Retrieved from scb.co.th