ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

คาเนชั่น ดอกไม้ที่มีมานานกว่า 2000 ปี

คาเนชั่น

คาเนชั่น ดอกไม้ที่มีประวัติ [1] อันยาวนานกว่า 2,000 ปี ดอกไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปยูเรียเซีย และเมดิเตอเรเนียน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Dianthus ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ดอกไม้แห่งพระเจ้า เป็นดอกไม้ที่ชาวกรีกมักนำเอามาทำเป็นพวงมาลัย เพื่อนำไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงพิธีราชภิเษกด้วย

ความเชื่อเกี่ยวกับดอก คาเนชั่น

ความเชื่อเกี่ยวกับ คาเนชั่น

ชาวอินเดียแดงมักมีความเชื่อกันว่าดอก คาเนชั่น เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งความตาย ส่วนชาวเกาหลีก็เชื่อกันว่าหากนำดอกไม้ชนิดนี้ มาวางไว้ศีรษะจำนวน 3 ดอก คือ การต่อดวงชะตา ส่วนดอกคาเนชั่นสีขาวและสีอื่นๆ มักจะนำมาใช้บูชาเทพเจ้าโรมันในสมัยโบราณ ดอกคาเนชั่นเป็นดอกไม้ที่สามารถสื่อความหมายได้หลากหลายด้านขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

คาเนชั่นมีทั้งหมดกี่ประเภท ?

คาเนชั่นเป็นดอกไม้ที่สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ [2] ได้ทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

  • คาเนชั่นแบบดอกเดี่ยว คาเนชั่นดอกเดี่ยวจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่ และมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 5-8 เซนติเมตร ตัวดอกจะมีลักษณะกลม และมีกลีบที่ซ้อนกันแน่น บวกกับกลิ่นหอมอ่อนๆ ผู้คนมักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และตัดเพื่อนำมาจัดช่อดอกไม้
  • คาเนชั่นแบบดอกช่อ คาเนชั่นดอกช่อ จะมีลักษณะของดอกที่เล็ก และมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 2-4 เซนติเมตร มีดอกอยู่จำนวนมากต่อหนึ่งกิ่ง ตัวดอกจะมีลักษะเป็นช่อ และมีกลีบซ้อนกันแน่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผู้คนมักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และนำมาจัดเป็นช่อดอกไม้เช่นเดียวกัน

เปรียบเทียบ คาเนชั่นดอกเดี่ยว กับ คาเนชั่นดอกช่อ

ถึงแม้ว่าจะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกัน แต่กลับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดอกคาเนชั่นแบบเดี่ยว กับ ดอกคาเนชั่นแบบช่อ มีความแตกต่างกันอย่างไร เรามาดูไปพร้อมๆ กันได้เลย

  • คาเนชั่นดอกเดี่ยวจะมีลักษณะดอกที่ใหญ่ ในขณะที่คาเนชั่นแบบช่อมีลักษณะดอกที่เล็ก
  • คาเนชั่นดอกเดี่ยว จะมีเพียงแค่ดอกเดียวต่อ 1 กิ่ง แต่คาเนชั่นดอกช่อจะมีหลายๆ ดอกต่อ 1 กิ่ง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางของ คาเนชั่นดอกเดี่ยว และคาเนชั่นดอกช่อ จะแตกต่างกัน โดยดอกเดี่ยวจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 5-8 เซนติเมตร ส่วนดอกช่อจะอยู่ที่ 2-4 เซนติเมตร
  • คาเนชั่นดอกช่อมักถูกนำมาใช้ในการตกแต่งบ้าน และแจกัน ในขณะที่คาเนชั่นดอกเดี่ยวมักถูกนำมาใช้ในการจัดช่อดอกไม้

สรุป คาเนชั่น

คาเนชั่น ดอกไม้ที่ซ่อนความหมายไว้มากมาย และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะนำมาปลูกเพื่อตกแต่งบ้าน และสวน หรือนำมาจัดเป็นช่อเพื่อส่งต่อความหมายดีๆ ให้กับผู้รับ คาเนชั่นเป็นดอกไม้ที่มีมากมายหลากหลายสี และยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชวนให้หลงใหล

อ้างอิง

[1] rakdok. (2024). ประวัติ คาเนชั่น. Retrieved from rakdok.

[2] floramalee. (2023- 2024).ประเภทของ คาเนชั่น. Retrieved from floramalee