ทางเข้า เว็บตรง

ยินดีต้อนรับ นักเดิมพันทั่วไทย

แนะนำ กองทุนรวมอิสลาม สินทรัพย์แบบไหนดี?

กองทุนรวมอิสลาม

กองทุนรวมอิสลาม อยากลงทุนกองทุนรวม ตามหลักศาสนาอิสลาม ต้องลงทุนกับสินทรัพย์ประเภทไหน ลงทุนอย่างไรจึงจะเหมาะสม แนวทางการลงทุน สำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะ รวมถึงนักลงทุนทั่วไป ก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ พร้อมมอบผลตอบแทนที่ดีอย่างที่ต้องการ

ข้อมูล กองทุนรวมอิสลาม คือการลงทุนอะไร

กองทุนรวมอิสลาม (Islamic fund) คือ ประเภทกองทุนรวม มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน ตามหลักศาสนาของอิสลาม (ชารีอะห์) สำหรับสนับสนุนการลงทุน ตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง โดยมีตราสัญลักษณ์กองทุนรวมร่วมด้วย เพื่อการเติบโตของการลงทุนมากขึ้น

กองทุนรวมอิสลาม ลงทุนแบบไหนเหมาะสม

กองทุนรวมอิสลาม

กองทุนรวม อิสลาม แนะนำการลงทุน สำหรับชาวมุสลิมและคนทั่วไป ดังต่อไปนี้

 • KSLTF : กองทุนเปิด กรุงไทยชาริอะฮ์ แบบหุ้นระยะยาว
 • KSRMF : กองทุนเปิด กรุงไทยชาริอะฮ์ สำหรับการเลี้ยงชีพ
 • MIF-LTF : กองทุนเปิด MFC อิสลามิก แบบหุ้นระยะยาว
 • MIF : กองทุนเปิด MFC อิสลามิกฟันด์

ที่มา: กองทุนชารีอะห์ นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้ [1]

แนวคิดการลงทุนกับ กองทุนรวมอิสลาม

หลักแนวคิดของกองทุนรวม ตั้งอยู่บนรากฐานของศาสนาอิสลาม โดยมีกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้กฎหมาย (Shariah) ตามคำสอนของอิสลาม ซึ่งจะทำตามคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า และการดูแลทรัพยากรในโลก พร้อมทั้งแนวคิดการรับผิดชอบ กับการกระทำของตัวเอง กับเพื่อนมนุษย์ สังคมรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม

กองทุนรวมอิสลาม นักลงทุนควรทราบก่อนลงทุน

กองทุนรวม ตามหลักอิสลาม รูปแบบการลงทุน ที่ต้องอาศัยหลายปัจจัย นักลงทุนหน้าใหม่ควรทราบ เกี่ยวกับข้อห้าม และโครงสร้างทางการเงิน ที่อาจขัดต่อหลักศาสนา โดยเฉพาะนักลงทุนชาวมุสลิม ควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนผิดพลาด

ข้อห้ามของ กองทุนรวมอิสลาม

กองทุนรวมอิสลาม

การลงทุนหวังผลตอบแทน โดยอยู่บนรากฐานของความเป็นธรรม มีข้อห้ามดังต่อไปนี้

 • ห้ามลงทุนก่อให้เกิดรายได้จาก ริบา หรือ ดอกเบี้ย : จำพวกหุ้นสามัญธนาคารพาณิชย์ การเช่าซื้อ และการซื้อขายหุ้นน้ำมัน แบบเปิดบัญชีจ่ายดอกเบี้ย
 • ห้ามลงทุนกับรายได้ไม่แน่นอน : ประเภทการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทประกันภัย
 • ห้ามลงทุนก่อให้มีรายได้จากพนัน : รูปแบบการลงทุนพนันทุกชนิด อาทิเช่น ลอตเตอรี่ออนไลน์
 • ห้ามลงทุนกับรายได้ธุรกิจบาป : กลุ่มสินค้ายาสูบ สุรา แอลกอฮอล์ ของมึนเมา หรือเกี่ยวกับหมู เลือดสัตว์ รวมถึงธุรกิจความบันเทิงต่าง ๆ

ที่มา: อิสลามกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ [2]

กองทุนรวมอิสลาม สำรวจโครงสร้างทางการเงิน

กองทุนอิสลาม นอกจากจะต้องดู ข้อห้ามการลงทุนแล้ว ยังต้องดูด้านโครงสร้างทางการเงิน ที่อาจขัดต่อหลักศาสนาของอิสลามด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • หนี้สินในสินทรัพย์ของการลงทุน สูงเกินกว่า 33%
 • ลูกหนี้กับเงินสด ในสินทรัพย์สูงกว่า 50%
 • เงินสดกับตั๋วเงิน แบบมีดอกเบี้ย ในสินทรัพย์ รวมแล้วสูงเกิน 33%
 • ดอกเบี้ยรวม กับรายได้ประเภทอื่น ที่ไม่ถูกหลักศาสนา ในรายได้รวมแล้วสูงกว่า 5%

ที่มา: ชาวมุสลิม ไม่ควรลงทุน สินทรัพย์อะไรบ้าง ? [3]

สรุป กองทุนรวมอิสลาม สำหรับมุสลิมและบุคคลทั่วไป

กองทุนรวมอิสลาม การลงทุนสำหรับคนมุสลิม และนักลงทุนทั่วไป หนึ่งในตลาดการ ลงทุนสินทรัพย์ เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกองทุน KSLTF, KSRMF, MIF-LTF หรือ MIF เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว พร้อมศึกษาเพิ่มเติม กับข้อห้ามของการลงทุน ที่ควรรู้อีกมากมาย

อ้างอิง

[1] wealthmagik. (2023-2024). กองทุนชารีอะห์ นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้. Retrieved from wealthmagik

[2] islamicfinancethai. (October 4, 2019). อิสลามกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์. Retrieved from islamicfinancethai

[3] ลงทุนแมน. (June 18, 2022). ชาวมุสลิม ไม่ควรลงทุน สินทรัพย์อะไรบ้าง ?. Retrieved from longtunman